by

ESKOLA HEIN SIRKULAR HUSI EDUKASAUN ATU HALAO PROSESU APRENDIJAJEM

TUIR KALENDARIO MINISTERIO EDUKASAUN NIAN HODI REATIVA ESKOLA  IHA TERITORIO NASIONAL, MAIBEE ESKOLA SIRA SEIDAUK BELE HALAO PROSESU APRENDIJAJEM TAMBA SEI HEIN SIRKULAR HUSI MINISTERIO.

ADJUNTO DIRETOR ESKOLASE CUNDARIO GERAL PUBLIKU LIKISA DANIEL SIQUEIRA ALVES IMFORMA ENSINU SECUNARIO GERAL SEIDAUK BELE HALO PROSESU APRENDIJAGEM  HODI  HEIN ORIENTASAUN MAI HUSI EDUKASAUN MUNICIPAL NO NASIONAL.

“AMI BAZEIA BA  ORENTASAUN HUSI MINISTERIO KATAK OHIN NE`E REATIVA FALI ENSINO APREZIGEM MAIBE AMI MOS RONA ORENTASAUN HUSI EDUKASAUN MUNICIPAL KATAK SEDAUK   ATU REATIVA TAMBA RASAUN IDA KATAK ESTUDANTE IHA ESKOLA IDA NE`E BARAK DEMAIS SE QUANDO AMI HALIBUR SIRA HAMUTUK.. AMI SEDAUK PREPARA DIAK NE`E DIFICIL ITUAN.NE`EBE AMI HEIN ORENTASAUN MAI TAN ORENTASAUN HUSI EDUKASAUN MUNICIPAL MAI KARIK AMI FOIN ATU HAHU”

ESKOLA RASIK SEIDAUK BELE PASA IMFORMASAUN BA ESTUDANTE SIRA KONA BA PROSESU APRENDIJAGEM TAMBA SEIDAUK  IHA ORIENTASAUN HUSI EDUKASAUN  MUNICIPAL NO NASIONAL.

“MAIS AGORA DADAUK LABARIK SIRA MAK MAI ,MAIBE AMI SEDAUK FO INFORMASAUN BA SIRA KATAK OHIN NEE REATIVA MAIBE AMI MOS SEI HEIN ORENTASAUN HUSI EDUKASAUN MUNICIPAL KARIK ABAN KA BAINRUA IDA KATAK BELE ONA AMI FOIN FO INFORMASAUN BA IHA ESTUDANTE SIRA MAISKE ESTUDANTE SIRA TUAN NO ESTUDANTE  FOUN MAIBE AMIKOMPRI REGRAS ESTADU DE EMERGENCIA NIAN KADA SALA IDA AMI SEI TAU ESTUDANTE 10 OU 20 DEIT”

TUIR OBSERVASAUN  IHA TERENU  HARE KATAK MAIORIA ESTUDANTE SIRA HUSI ESKOLA PRE ESCOLAR TOO  ENSINU  SE CUNDARIO IHA MUNISIPIO  LIKISA OHIN HOTU-HOTU  HAKAT  BA  IHA IDA IDAK NIA ESKOLA HODI HETAN IMFORMASAUN HUSI ESKOLA KONA BA PROSESU APRENDIJAJEM NIAN.

JORNALISTA : LEONETO  SANTOS

EDITOR : LEONETO  SANTOS

Comment