by

IMPLEMENTA SERCA SANITARIA TENKI HARE MOS KONDISAUN

PRESIZA TETU DIDIAK  KONDISAUN MORIS POPULASAUN NIAN BAINHIRA  GOVERNU ATU IMPLEETA SERCA SANITARIA,TAMBA BAINHIRA  LA TETU DIDAK MORIS POVU NIAN MAKA POVU SEI TERUS BA HAMLAHA .

EMPREZARIO LOKAL AFONSO BRITES  SERAO  HATETEN BAINHIRA ESTADU ATU FOTI DESIZAUN BA SERCA SANITARIA TENKI TETU KONDISAUN MORIS POVU NIAN NUNEE LABELE FO IMPAKTU BA SIRA.

“BAINHIRA NIA ATU TAKA DALAN TENKI HARE MOS KONDISAUN MORIS  POVU NIAN.”

TUIR NIA  ESTADU LABELE TAKA DALAN ,TAMBA POVU  PRESIZA HALAO NIA ATIVIDADE HODI SUSTENTA NESESIADADE UMA LARAN NIAN.

DADAUN NEE KOMUNIDADE  BARAK HAHU HALERIK  BA RENDIMENTU  ATU SUSTENTA MORIS LORLORON INKLUI SELU OAN SIRA NIA ESKOLA. PRODUTU LOKAL BARAK MAKA ESTRAGA DEIT IH TOS LARAN  TAMBA LABELE  LORI BA MERKADU RELASIONA H IMPEMENTASAUNEATDU EMERGENSIA NO SERCA SANITARIA

Jornalista        : Leo Santos

Editor              : Leo Santos

.

Comment