by

IMPAKTU ESTADU EMERGENSIA PRODUTU LOKAL BARAK ESTRAGA

IMPAKTU HUSI  ESTADU EMERGENSIA ,HALO KOMUNIDADE SIRA LABELE LORI SIRA NIA PRODUTU BA MERKADU TAMBA KUMPRI ORDEM ESTADU EMERGENSIA.

KOMUNIDADE HUSI ALDEIA LEPA SUKU LEOTALA ANTONIO KAMPUZ DA SILVA HATETEN SIRA PRODUTU BARAK MAKA ESTRAGA TAMBA LABELE LORI BA IHA MERKADU,

“AMI NUDAR EMA NEGOSIANTE AMI  LABELE LORI AMI NIA  PRODUTU BA MERKADU LIKISA NO  DILI TAMBA   ESTADU EMERGENSIA,TAMBA NEE AMI NIA PRODUTU SIRA MAIORIA ESTRAGA  DEIT IHA TOOS LARAN.

PRODUTU SIRA NEEBE  ESTRAGA HANESAN HUDI AIFARINA INKLUI PRODUTU SIRA SELUK.

“MAIORIA PRODUTU NEEBE  ESTRAGA  MAKA HUDI NO AIFARINA  AIFARINA BALU DODOK ,NO HUDI SIRA  TASAK BARAK MAIBEE ESTRAGA DEIT TAMBA LABELE LORI BA MERKADU, INKLUI PRODUTU SIRA SELUK.”

KOMUNIDADE SIRA MOS HUSU BA AUTORIDADE  KOMPETENTE SIRA HODI BUKA SOLUSAUN DIAK BA SIRA NUNEE PRODUTU NEEBE SIRA IHA  LABELE ESTRAGA DEIT IHA TOOS LARAN.

Jornalista        : Eduardo Tchea

Editor             : Leoneto Santos

Comment