by

EKONOMIA COMUNIDADE TUN

COMUNIDADE  INFRENTA MENOS  AIHAN TANBA  LA HETAN  RENDEMENTO DURANTE  ESTADU  EMERGENCIA  TO  SERCA  SANETARIO  IHA POSTO ADMINISTRATVA  BAZARTETE  MUNICIPIO  DE LIQUICA

ADMINISTRADOR POSTO  BAZARTETE  JOAO  NACIMENTO BRAZ  HATETEN KATAK   ADMINISTRASAUN  PREKUPA  TANBA  COMUNIDADE  VUNERAVEL  KONTINUA  HALERIK  MENOS  AIHAN 

TUIR  JOAO  NACIMNETO  BRAZ  KATAK  COMUNIDADE   NIA MORIS DEFENDANTE  BA MERKADO

PRODUTOS AGRICULA  NE’EBE COMUNIDADE  PRODUS   LA BELE   TRANSPORTA  BA   MERCADO  DURANTE  ESTADU  EMERGENCIA  HAKTUIR   ADMINISTRADOR   POSTO   BAZARTETE 

POPULASAUN  POSTO  BAZARTETE  LA HALERIK  BA  ESTADO   MASKE  HORAS NE;E    INFRENTA MENOS  AIHAN 

Jornalista : ENGEL SANTOS

Editor    : Leo Santos

Comment