by

STAE LANSA AKTUALIZASAUN BAZE DE DADOS

SECRETARIADU   TECNICO  ADMINISTRASAUN   ELEITORAL STAE  QUINTA FEIRA   OHIN   OFISAALMENTE    HALO  LANSAMENTU  ELEITORAL NO AKTUALIASAUN  BAZE   DE DADOS  HODI PREPARA  BA ELEISAUN PRESIDENSIAL  2022 ,IHA SALAUN  STAE MUNICIPIO DE LIQUICA.

DIRECTOR  STAE    MUNICIPIO DE LIQUICA. JAIME FILIPE BABO  ESPLIKA  LANSAMENTO  BA  RESENSIAMENTO ELEITORAL NO ACTUALIZASAUN  BAZE DE    DADOS  HODI PREPARA  BA ELEISAUN  PRESIDENSIAL    IHA TINAN  2022 .                                                    

“LANSAMENTU RESENSIAMENTU NO AKTUALIZASAUN BAZE DE DADUS NEE  HO OBJETIVU ATU PREPARA BA ELEISAUN PRESIDENSIAL 2022,IHA LEI HATETE KATAK  RESENSIAMENTU ELEITORAL NEE  HALO IHA TEMPU TOMAK  ESEPTU TEMPU NEEBE  LEI DEHAN TENKI PARA.”

RESENSIAMENTU ELEITORAL NO AKTUALIASAUN BAZE DE DADUS NEE HAHU HALAO  IHA  LORON 1 FULAN  JULHU ,DIRETUR STAE HUSU BA  ENTIDADES HOTU ATU KONTRIBUI BA PROSESU TOMAK.

JORNALISTA  : MYKHA ALVES

EDITOR              : MYKHA ALVES

Comment